top of page

Profet-
konferansen 

Profetkonferansen 2023.jpg

Profetkonferansen 2023

Fredag 27. januar - Søndag 29. januar

Kr 300,-

Møllergata 28, Oslo

INFORMASJON

MØT PREDIKANTENE

PROGRAM

Vær velkommen til Profetkonferansen Oslo! 📯

I år flytter vi vår årlige Profetkonferanse fra Grimstad til Oslo! Dette har blitt en populær konferanse hvor vi ser at deltagerantallet øker for hvert år. 

Under konferansen vil du få møte Inge Røysland, grunnlegger av misjonsorganisasjonen Himmelpartner,

Owe Kerygman, profet fra Sverige som tok stafettpinnen etter Roger Larsson. Tidligere vært en av predikantene på våre profetkonferanser,

Marcus Holm som er en profet fra Danmark og har blitt en nær venn av tjenesten til Himmelpartner,

og Åshild Tønnessen som en av våre predikanter som vi har i menigheten Moria i Grimstad, som bærer en sterk profetisk salvelse.

Fredag kl 19:00: Inge Røysland

Lørdag kl 11:00: Åshild Tønnessen

Lørdag kl 12:30: Lunsj

Lørdag kl 14:00: Owe Kerygman

Lørdag kl 15:00: Profetpanel

Lørdag kl 19:00: Marcus Holm

 

Søndag kl 11:00: Marcus Holm
Søndag kl 17:00: Owe Kerygman

https://app.checkin.no/event/48696/profetkonferansen-oslo

bottom of page