Profetkonferansen 2023.jpg

INFORMASJON

Vær velkommen til Profetkonferansen Oslo! 📯

I år flytter vi vår årlige Profetkonferanse fra Grimstad til Oslo! Dette har blitt en populær konferanse hvor vi ser at deltagerantallet øker for hvert år. 

 

 

Under konferansen vil du få møte Inge Røysland, grunnlegger av misjonsorganisasjonen Himmelpartner,

Owe Kerygman, profet fra Sverige som tok stafettpinnen etter Roger Larsson. Tidligere vært en av predikantene på alle våre profetkonferanser,

Marcus Holm som er en profet fra Danmark og har blitt en nær venn av tjenesten til Himmelpartner,

og Åshild Tønnessen som en av våre predikanter som vi har i menigheten Moria i Grimstad, som bærer en sterk profetisk salvelse.

MØT PREDIKANTENE

PROGRAM

PÅMELDING

Fredag kl 19:00: Inge Røysland

 

Lørdag kl 19:00: Marcus Holm

 

Søndag kl 11:00: Marcus Holm
Søndag kl 19:00: Owe Kerygman

 

Seminar (Egen påmelding og avgift)

Lørdag kl 11:00: Åshild Tønnessen
Lørdag kl 12:30: Lunsj
Lørdag kl 14:00: Owe Kerygman
Lørdag kl 15:00: Profetpanel

Seminaret koset kr 200,- inkl lunsj. Påmelding gjøres til post@himmelpartner.no eller til 901 88 777. 

Profetkonferansen 2023

Fredag 27. januar - Søndag 29. januar

Møllergata 28, Oslo

Gratis/unntatt seminar lørdag