Bli formet gjennom mentorskap

I Himmelpartner Bibelskole ønsker vi å gjøre det mulig for deg å få både personlig oppfølging og disippeltrening. Derfor får du tilbud om å stå i ett personlig mentorskap, med noen du kan «gå sammen med» gjennom skoleåret. Et år på bibelskolen gjør mye i livet ditt; Gud ønsker å åpenbare Seg for deg, og vise deg hvem han er. Gjennom dette blir ditt bilde av Ham rett, og relasjonen din med Ham blir dypere og nærere. Gjennom å forme deg personlig og utfordre deg til nye steg i livet i etterfølgelse av Ham, ønsker Gud å gi vekst i ditt liv. Det å ha noen som følger deg personlig gjennom disse prosessene, kan være avgjørende for din utvikling. Vi er så heldig i Himmelpartner Bibelskole, at vi har fantastiske personer med rik erfaring fra et liv i ulike former for kristen tjeneste knyttet til oss. Mennesker som ikke bare har kunnskap, men også erfaring, fra livets oppturer, og utfordringer, og Guds tilstedeværelse i møte Disse vil dele sine erfaringer i skolefellesskapet, men også være tilgjengelige ressurser for deg innen personlig oppfølging og sjelesorg. Et år på Himmelpartners bibelskole skal være et år fylt av utfordring og vekst - men i et trygt og godt miljø.