Styret i Himmelpartner

Inge & Eva Røysland

  • Facebook Social Ikon

Forkynnere og grunnleggere av Himmelpartner

Bor i Froland

Tlf 959 32 187

post@himmelpartner.no

Dag Johansen

  • Facebook Social Ikon

Selvstendig næringsdrivende i 

Dags Vaktmesterservice AS

Bor på Frolands Verk

 

Tlf 917 88 606

dagsvakt@gmail.com

Sondre Berget

  • Facebook Social Ikon

Ansatt som prosjektleder i

Notodden kommune

 

Bor i Notodden

Tlf 970 53 326

sondreberget67@gmail.com

36923520_245210539605849_575142638866189

Gunn Kvelland

  • Facebook Social Ikon

Jobber som sykepleier 

i Arendal

Bor i Froland

Tlf 975 79 247

gkvellands@hotmail.no

Tore Kransberg

  • Facebook Social Ikon

Daglig leder Vivo Drammen AS og forkynner

Bor i Drammen

Tlf 922 78 022

kransberg@hotmail.com

Jan Aabøe

  • Facebook Social Ikon

Jobber på

Aust-Agder fylkeskontor

 

 

Bor i Froland

Tlf 915 59 016

jan.aaboe@austagderfk.no