Profetkonferansen 2021

Fredag 21.mai - Søndag 23.mai

Grooseveien 36, Grimstad

Gratis/unntatt lørdag

Viktig informasjon!

 

Himmelpartner Profetkonferase begynner fredag 21 mai. Pga av korona restriksjoner er det blitt endringer i programmet. Owe Kerygman og Marcus Holm kommer ikke, men Marcus har fått et budskap til oss og blir med på storskjerm fra 11.00 - 12.00 på lørdag. Programmet blir som følgende:
 

Fredag 
19.00 Annie Schaug
Lørdag 
10.00 Bønn
11.00 Marcus Holm online fra Danmark
12.00 Lunsj
13.00 Annie Schaug
14.00 Profetisk betjening
19.00 Annie Schaug
Søndag
11.00 Annie Schaug
19.00 Annie Schaug
Konferansen er nå full, men vi kjører i tillegg overføring til annen sal med egen inngang.

 

Husk at du som vanligvis går på våre søndagsmøter må være påmeldt for å delta på søndagsmøtene 11.00 og 19.00. 
På søndag kl 11.00 har vi ikke mulighet for overførings rom. Dette møtet blir derimot streamet live på Moria sin Facebook side. Barn som går på Nevajot må oppholde seg i barnemøte lokalet hele tiden.

 

Husk å være nøye med avstand, sprititng og at du sitter hele tiden på tilvist plass.
 

Vi gleder oss!