Dette får du

Bli sterk i Guds Ord

Vi tror at Gud først og fremst har åpenbart seg selv i sitt Ord til oss, og at Bibelen derfor er Guds eget, inspirerte Ord – og hele det kristne livet må bygges på dette fundamentet. Guds ord er levende og virkekraftig, og det skaper det som det nevner. Det er evangeliet som er kraften til frelse. Som elev på Himmelpartner Bibelskole, skal du ledes til dybdene, åpenbaringen og kraften, som finnes i Guds levende ord.

Bli trygg i din Identitet, og det nye livet i Guds rike

Bibelen sier at den som tror på Jesus er en ny skapning. Men, hva betyr dette egentlig for ditt liv? Hva innebærer denne nye identiteten? En levende åpenbaring av hvem du er i Kristus er avgjørende for hele ditt kristne liv, og for hvordan du ser på deg selv, og på Gud. Bibelen kaller deg hellig, rettferdig og Guds sønn/datter. Himmelpartner Bibelskole vil hjelpe deg å finne denne åpenbaringen, og bygge dette urokkelige fundamentet i ditt liv. 

Bli utrustet for å bringe Guds rike til jordens ender

Noe av det Jesus ha absolutt mest fokus på i sine siste dager og timer på jorden, er å gi oppdraget videre til disiplene:

«Dere skal gjøre de samme gjerningene jeg har gjort, og større gjerninger enn meg.» Det handler om å BÅDE proklamere, OG demonstrere at Guds rike har kommet nær – og vise at Guds rike ikke består i ord, men i kraft. Misjonsoppdraget handler både om vårt eget land og om verden utenfor våre grenser. Alle mennesker er kalt ved navn, og invitert til delta i Guds store oppdrag. Himmelpartner Bibelskole skal utruste deg, til å være en bærer, og formidler av Guds rike og kraft, i vår generasjon til - jordens ender.

Bli bevisst på Guds plan for denne og de kommende tider

Hvilke tider er det vi lever i, og hvordan beskriver Guds Ord vår tid og den tiden som ligger framfor oss? Jesus kom til jorden for 2000 år siden, for å gjøre slutt på syndens herrevelde og bringe frelse til denne verden. Bibelen beskriver at Han en gang skal komme tilbake igjen på samme måte. Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst, og om tiden før Hans gjenkomst. Hvilken plass har Israel i Guds plan for denne tiden? Året på bibelskolen kommer til å gi deg en sterk bevissthet på hva Guds ord sier om Israel og endetiden- på den delen av den kristne læren som kalles eskatologi. 

Bli del av et profetisk miljø

Vi tror at alle kan høre fra Gud, og at alle kan tale profetisk.

Ikke bare tror vi at du kan høre fra -Gud, men vi tror at det er viktig, både for ditt liv, og for de som er rundt deg, at du faktisk gjør det.

På Himmelpartner Bibelskole vil vi legge stor vekt på å skape ett miljø hvor det skal være lett å vokse i, trene i og utforske sine åndelige gaver.

Vi tror at det å skape rom for ett sunt profetisk fellesskap i skolen, bidrar til å føre oss som skole, og deg som elev, mer målrettet inn i det Gud har for oss.

Bli delaktig i det Gud gjør gjennom praksis

Alle troende er kalt til tjeneste i Guds rike. På ulike områder er vi kalt til å oppdage hvilke gaver vi har og vokse i det å bruke dem for Guds rikes hensikter. Når Jesus vandret med sine disipler og utrustet dem for et i liv i etterfølgelse av Ham, så gjorde han det gjennom en tydelig kombinasjon av teori og praksis. Han underviste dem, men så skapte han også plass der de kunne få praktisere det han lærte dem. Vi tror at denne kombinasjonen av teori og praksis er avgjørende for å komme inn i den tjenesten og det livet som Gud ønsker å gjøre oss delaktige i. Bibelskoleåret kommer derfor til å ha et tydelig fokus på å skape muligheter for deg å praktisere det som undervises.

Bli preget av Guds nærvær

Vi tror at alt starter og fullføres i Gud´s nærvær.

Det er der vi hører Han klarest, ser Han tydeligst og finner det rette fokuset for alt vi holder på med. Vi tror at Gud´s ledelse er ett avgjørende moment også for skoledagen, og vi vil tilrettelegge for at du skal utvikle deg i å høre fra Gud og trenes til å formidle det videre på en ansvarlig, og kraftfull måte. Derfor begynner vi hver skoledag med en time hvor vi søker Gud sammen, i bønn og lovprisning, og gi Gud det rommet Han ønsker, så Han hver dag får anledning til å tale inn i, og forme vår hverdag.