Hue_Saturation 12.png

Heltidsskole

Himmelpartner bibelskole logo.png

Heltidstilbudet er selvfølgelig juvelen i kronen på Himmelpartner bibelskole. Vi gleder oss stort til å ta imot deg, sammen med en fantastisk gruppe elever fra  forskjellige steder i Norge. Under ser du timeplanen for en vanlig skoledag.

 

 

 

 

Skoledag

08:30 - 09:15: Bønn og lovsang

09:15 - 09:30: Pause

09:30 - 10:15: Undervisning

10:15 - 10:30: Pause 

10:30 - 11:15: Undervisning

11:15 - 11:30: Pause

11:30 - 12:15: Undervisning

Vi begynner hver dag med å søke Gud sammen gjennom lovsang, bønn og tilbedelse. Dette tror vi er helt avgjørende for å skape en atmosfære av tro og forventning som vil legger grunnleggende for hele skoledagen. Timeplanen som er satt er mer et utgangspunkt enn en fast bestemt plan. Vi skal ha en del gjestelærere i løpet av skoleåret hvor vi henter inn menn og kvinner fra både inn- og utland, som gjør at skoledagene kan se annerledes ut. 

Torsdag kveld er det kveldsbibelskole for de som går på vårt deltidstilbud. Disse kveldene er også en del av heltidstilbudet slik at det totale timeantallet på fulltid blir 15x45min/uke. Her blir det anledning for praktisk hjelp i form av lovsang, lydmiksing, data/livestream, foto og flere plattformer som blir gjort rede for på skolen.

 

Prisen for deltagelse på vårt heltidstilbud er 1500kr/mnd. Hver dag vil du som elev ha mulighet til å kjøpe lunsj i kantinen som ligger rett ved skolens område. Vi er overbevist om at dette er vårt beste alternativ, og at det vil legge grunnlaget for at vi sammen, skal få ett fantastisk skoleår hvor Gud kommer til å forvandle mennesker.

I Himmelpartner Bibelskole ønsker vi å gjøre det mulig for deg å få både personlig oppfølging og disippeltrening. Derfor får du tilbud om å stå i ett personlig mentorskap, med noen du kan «gå sammen med» gjennom skoleåret. Det å ha noen som følger deg personlig gjennom prosessene som kommer til oppstå, kan være avgjørende for din utvikling. Vi er så heldig i Himmelpartner Bibelskole, at vi har fantastiske personer med rik erfaring fra et liv i ulike former for kristen tjeneste knyttet til oss. Mennesker som ikke bare har kunnskap, men også erfaring, fra livets oppturer, og utfordringer, og Guds tilstedeværelse i møte. Disse vil dele sine erfaringer i skolefellesskapet, men også være tilgjengelige ressurser for deg innen personlig oppfølging og sjelesorg. Et år på Himmelpartners bibelskole skal være et år fylt av utfordring og vekst - men i et trygt og godt miljø.