Hue_Saturation 12.png

Deltidsskole

Himmelpartner bibelskole logo.png

Hver torsdag kveld inviterer vi deg som ikke har anledning til å gå fulltid, til kveldsbibelskole. På denne måten vil du få muligheten til å ta del i bibelskolens undervisning, på en måte som følger det opplegget dagtidselevene har.

Det blir en kveld med lovsang, bønn og undervisning  av varierte lærere. Under ser du timeplanen for en vanlig kveldskoledag.

Skoledag

18:00 - 19:30: Bønn og lovsang

Undervisnning

19:30 - 20:00: Pause

20:00 - 20:45: Undervisning

20:45 - 20:50: Pause 

20:50 - 21:30: Undervisning

Disse kveldene tror vi virkelig kommer til å være ett attraktivt tilbud for svært mange, og vi har stor forventning til hva Gud ønsker at disse kveldene skal være.

Som deltager på deltid i bibelskolen, betaler du kun 550kr/mnd. Du vil også få tilgang til vår digitale plattform, hvor du får anledning til å følge bibelskolekvelden digitalt, hvis du ikke kan komme en torsdag. Undervisningen lagres også i ett arkiv, som gjør at du kan se det igjen, og igjen. Du vil også få delta på zoomsamlinger hvor vi bygger felleskap imellom elevene. Dette er ett fantastisk tilbud til deg som ønsker å gå dypere i ditt liv med Gud, eller bare friske opp litt, og ikke har anledning til å gå dagtid!

Du er herved invitert, og vi håper å se deg i Grimstad på torsdagskveldene utover høsten og våren, skoleåret 21/22.