d-kopi.png

Publisert 14.06.22

Himmelpartner

Himmelpartner kommer til Førde Kulturhus fra 26. Juni til 02. Juli! 💯🎉 Sammen med Himmelpartner Bibelskole og Førde pinsemenighet vil vi forkynne Guds Ord, be for syke, lede i sang og musikk, og vi ber om Guds gjennombruddskraft til å nå ut og se mennesker bli gjenopprettet 🔥

Untitled-1.png

Søk bibelskole!

d-kopi.png

Publisert 26.04.22

Himmelpartner

Vi i Himmelpartner ønsker hjertelig velkommen til Mountain Camp 2022! Dette er et stevne vi gleder oss mye til og i år vil du møte disse predikantene: Inge og Eva Røysland, Annie Schaug, Martia Orevi, Tim Grant, Svein Egil Fikstvedt, Daniel Haddal, Åshild Tønnessen Jan Egil Svindland og Jabran Inayat 😁

2022.jpg
d-kopi.png

Publisert 17.02.22

Himmelpartner

Den beste og viktigste måten å komme framfor Gud er gjennom takknemlighet! Å gå inn igjennom porten med takkesang og vise at du ikke har glemt de verk som Gud allerede har gjort, er et godt utgangspunkt for å nå nye høyder i bønn. Usikker på hva du kan takke for? Husk at all god gave kommer fra Gud, så da har du et sted å begynne! 😁

Jakobs brev 1,17.jpg
d-kopi.png

Publisert 16.03.22

Himmelpartner

Størst av alt er kjærligheten, men viktigst av alt er visdommen! Hør denne ukens undervisning med Inge og Eva Røysland hvor temaet er visdom. https://youtu.be/aA7ULa48ft4

hqdefault.jpeg
d-kopi.png

Publisert 06.03.22

Himmelpartner

Vi mennesker har ofte en tendens til å dra på oss forskjellige masker. Dette er jo egentlig bare et dekke for at de der ute ikke skal se hvem vi er eller hvordan vi egentlig har det. Hør Åshild Bjørk Tønnesen dele et budskap som ble lagt på hennes hjerte da hun sto i sin vanskelige situasjon!  https://www.youtube.com/watch?v=9DiAyprfO10

Youtube mal.jpg
d-kopi.png

Publisert 03.03.22

Himmelpartner

Våre bønner og omtanke går til Ukraina nå som de er i en vanskelig situasjon med krig. Himmelpartner har nylig sendt ned penger til hjelpearbeid i Ungarn, hvor vår kontakt Daniel Kriszt blant annet er med og hjelper mennesker som kommer over grensen. Her ser dere bilder av en familie som blir tatt imot hos Daniel og det blir gjort i stand soveplasser i menigheten hvor de tar inn de som trenger et sted å bo! Takk til alle partnere og givere som gir oss mulighet til å støtte hjelpearbeidet i Ungarn!

Skjermbilde (105).png
Inge

Publisert 27.02.22

Inge Røysland

2022 er nøkkelåret og nøkler i bibelsk forstand representerer ofte mennesker. Hør Inge Røysland tale rundt dette temaet hvor han avdekker hvorfor "viktige nøkler ofte er innelåst"! https://youtu.be/nUQcmcbNR4A

Youtube mal.jpg
Inge

Publisert 24.02.22

Inge Røysland

Profeten Elia ble nesten satt ut av spill etter trusler fra Jesabel, men han ble styrket til å gå videre i det Gud hadde kalt han til. Hør Inge Røysland under tittelen; "Styrket ved denne maten".

https://youtu.be/Ma2Rheragzg

259207821_3145451555775192_6454171231581676590_n.jpg
d-kopi.png

Publisert 15.02.22

Himmelpartner

Om vi har tro for å gjøre noe i Guds rike blir vi nødt til å handle på det! Tror vi uten å gjøre noe som helst, vil det ikke være til noe nytte. Plasser din tro foran dine fottrinn og gå på det!

Jakobs brev 2,26.jpg
OK0A5459.jpg

Publisert 15.02.22

Eivind Røysland

Mange av våre problemer kan skyldes psykiske plager. Ofte kan man møte mennesker som har gått til forbønn for forskjellige ting, men egentlig trenger de bare mer glede i livet. Her er 3 veier til glede! https://www.youtube.com/watch?v=lhjbhOtUQJs

Youtube mal.jpg
Inge

Publisert 12.12.21

Inge Røysland

I denne episoden av "Styrk din tro" legger Inge Røysland ut om en salme som har betydd så mye for millioner av mennesker. Hør Salme 91! https://www.youtube.com/watch?v=uJJctYDMJVs

Youtube mal.jpg
Inge

Publisert 12.12.21

Inge Røysland

Som Guds folk er vi tildelt autoritet gjennom Hans sønn, Jesus Kristus. Dette er veldig nyttig, men om du ikke vet hvordan du skal bruke den vil det ikke vise mye til resultat. Her kan du høre mer om hvordan styrke din autoritet!

https://www.youtube.com/watch?v=gAwKkyraMJ4

Youtube mal.jpg